91% success rate
87% customer satisfaction
100% commitment from us
Paul Smeele mediator

Paul Smeele

Business MediatorEmployment MediatorMediator in International Organisations

Paul Smeele, mediator and mediator in business and employment issues

 • Brings peace to the process
 • Maintains the helicopter view and has a sharp eye for people and business
 • Drive and efficient

Paul Smeele is a MfN registered mediator with a background in business administration and mechanical engineering.
He was a representative member of national-, European- and worldwide organisations in the field of aviation regulation and legislation.

Need help?

Paul Smeele

Paul Smeele speaking

Vaak lijkt een conflict of kwestie voor partijen op een onontwarbare knoop en is het fijn als de bemiddelaar of mediator van een afstand naar het gerezen probleem kan kijken. De mediator kan de situatie goed analyseren en vervolgens een passende strategie kiezen om de problemen op te lossen. Want, één van de meest essentiële eigenschappen van een conflict is dat het hoe dan ook tot verandering leidt. 

Het principe van onvermijdelijke verandering beschouw ik als momentum om samen met de partijen aan een nieuwe – en wellicht betere – toekomst te werken. Dit is dan ook het kernpunt van mijn rol als bemiddelaar. Natuurlijk wordt er naar het verleden gekeken en besproken wat daar goed en fout ging, maar daarna richt ik het vizier snel op op de toekomst. Zo kunnen we gezamenlijk en voortvarend aan de toekomst werken. 

Verandering is moeilijk en doet vaak pijn. Ik help de partijen door hen te ondersteunen en begeleiden in het proces. Mijn werkwijze bestaat onder andere uit het verlagen van het stressniveau door middel van individuele voorgesprekken, het behouden van absolute neutraliteit en het handhaven van gelijkwaardigheid tussen partijen tijdens gezamenlijke gesprekken. Door rust in het proces te brengen ontstaat er ruimte voor andere gedachten en kunnen partijen naar oplossingen zoeken. 

Experiences & specializations

Sinds 2011 meer dan 150 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Mediations en bemiddelingen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits
 • Arbeidsgeschillen
 • Geschillen in familiebedrijven, zoals een mediation over voorwaarden van opsplitsing en (gedeeltelijke) voortzetting van onderneming
 • Commerciële geschillen zoals niet nakoming van contracten
 • Samenwerkingsgeschillen met een internationale/interculturele dimensie bij bijvoorbeeld NGO’s.

Relevante ervaring

 • Voorzittersrol in vele vormen van overleg: medezeggenschap, stakeholders en Europese overheid, expert-panels en mondiale regelgevers en overleg tussen fusiepartners
 • Coaching op individueel- en groepsniveau
 • Internationaal lobbyist
 • Grote internationale en interculturele werkervaring
 • Ruime ervaring in zakelijke mediations en bemiddelingen

Relevante opleidingen

 • BSc Business Management, Amsterdam
 • BSc Mechanical Engineering, Amsterdam
 • Diverse in-house management opleidingen, o.a. Decision Making, effectief vergaderen.
 • Mediationopleiding, Utrecht
One of the most essential characteristics of a conflict is that it leads to change anyway. Paul Smeele

Our people